Produkčné systémy, využívajúce pokročilé technické materiály s možnosťou vysokej miery ich recyklácie. Výsledné produkty majú takmer izotrópne mechanické vlastnosti. Spoločným menovateľom týchto zariadení je vysoká produktivita a nízke výrobné náklady. Jednoduchosť obsluhy a bezpečnosť výroby radí tieto stoje medzi svetovú jednotku na trhu.