Veľmi rozšírená technológia pracujúca s plastovými materiálmi. Granulát je nanášaný vo vrstvách na celú tlačovú plochu a následne spájaný do výtlačkov laserového lúča. Výsledné výrobky majú vysokú kvalitu, presnosť a môžu sa používať aj ako funkčné prototypy. Existuje pomerne rozsiahla báza materiálov, vrátanie rôzne plnených plastov, ktoré dodávajú výtlačkom špecifické vlastnosti. Nevýhodou sú horšie mechanické vlastnosti výrobkov vo vertikálnej osy vzhladom na orientáciu pri tlači.

  • PA12 a rôzne verzie plnenia (Glass beed, Alumide, CarbonMide)
  • PA11 – flexibilný nylon
  • TPU/TPA - mäkké plastové materiály (elastoméry podobné gume)